Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie
Życzenia Świąteczne Drukuj Email

 

życzenia

 
Śląski Budżet Obywatelski PDF Drukuj Email

Śląski Budżet Obywatelski
Trwa głosowanie w Śląskim Budżecie Obywatelskim

Zachęcamy do
głosowania na nasz projekt
Nazwa projektu:
Środowiskowa pracownia Ceramiki i Rękodzieła Artystycznego - tworzymy
sercem- zastosowanie zasad Vedic- Art w różnych technikach sztuk
plastycznych i rękodzielnictwie
nr projektu: MBO - 1580/P6/19 do głosowania
link do głosowania https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

z podziękowaniem
za udział w głosowaniu
Teresa Sidorkiewicz
Prezes TPD/OO

 
Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym PDF Drukuj Email

Chcesz zostać wolontariuszem
działać razem z nami zgłoś się do
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15

plakat Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym
logo czewa male
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie realizuje 

zadanie publiczne z zakresu:
Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi pod nazwą:
"Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym"
Okres realizacji: 2018-02-01 - 2020-12-31
Zakres realizacji zadania obejmuje przedsięwzięcie zgodne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 i Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy.
W kampanii uczestniczyły dzieci i młodzież z placówki wsparcia dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 2 przy ul. Kwiatkowskiego 3 m1 w
ramach akcji pomagania dla najuboższych rodzin. Podczas prowadzonej akcji pomocy w środowisku lokalnym przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 31 w Częstochowie przekazywane zostały przybory szkolne i materiały papiernicze, które zostały wykorzystane do wykonywania prac plastycznych na zajęciach w placówce. Od sponsorów pozyskano zabawki, odzież, obuwie dla najbardziej potrzebujących rodzin. Z tej formy pomocy skorzystało 38 rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych. Najaktywniejsi młodzi wolontariusze uczestniczyli w warsztatach plastycznych w Będzinie oraz w zajęciach rekreacji ruchowej w Olsztynie.
Zapraszamy do udziału w prowadzonych działaniach wolontaryjnych tzw. banku czasu dotyczących organizowana pomocy edukacyjnej w tym odrabiania pracy domowej, organizowania gier planszowych oraz sportowo- rekreacyjnych dla najmłodszych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i problemowych.

30547065 1685962958138551 2054562713 o 1

Bedzin11

Więcej…
 
Akademia zdrowia i aktywności społecznej seniorów PDF Drukuj Email

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej
"Akademia zdrowia i aktywności społecznej seniorów"
Przedsięwzięcie 1 "Wspieranie działań mających na celu poprawę warunków do godnego i zdrowego starzenia się"
Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach

logo urzedu

Realizacja zadania obejmuje:
komputerowe warsztaty aplikacji mobilnej, treningi pamięci i relaksacji, dziennikarskie warsztaty wiedzy obywatelskiej, spotkania edukacyjne pod hasłem ,,Uczymy się przez całe życie", aktywny wypoczynek dla zdrowia i urody, międzypokoleniowe spotkania integracyjne, bank czasu dla biednych rodzin, kurs pomocy przed medycznej, kampanię społeczną ,,Żyjmy zdrowiej , żyjmy lepiej’’.
Zadanie publiczne realizuje : Dzienny Dom Senior + we współpracy z Społecznym Ośrodkiem Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Częstochowie
42- 200 Częstochowa ul. Nowowiejskiego 15 w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2019r.

 
Profilaktyka oraz promocja i ochrona zdrowia psychicznego dla wszystkich PDF Drukuj Email


REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”
w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020
W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Tytuł zadania publicznego:
"Profilaktyka oraz promocja i ochrona zdrowia psychicznego dla wszystkich"

logo slask

W programie występują następujące działania:
Debata Regionalna "Depresja i jej oblicza",
Specjalistyczny Punkt Profilaktyki Zdrowia Psychicznego w Dziennym Domu Senior + .
Warsztaty dla rodziców i wychowawców-dziecięcy świat emocji -depresja wśród dzieci i młodzieży.
Spotkania artystyczne z wyobraźnią – zajęcia arteterapii. 
Platforma Internetowa pt. "Jak radzić sobie ze stresem" .
Aktywne formy rekreacji i sportu dla zdrowia psychicznego.
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
Działania z zakresu zdrowia publicznego zostały skierowane na promocję i edukację zdrowotną oraz zapobieganie i wczesną profilaktykę zaburzeń psychicznych. 
Zadanie publiczne stanowi kontynuację programu realizowanego w latach poprzednich przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie w oparciu o potrzeby wczesnej pomocy psychospołecznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w tym rodziców oraz seniorów.

 
Świetlica Socjoterapeutyczna PDF Drukuj Email

Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

Zadanie publiczne sfinansowane z Budżetu Gminy Miasta Częstochowy

logo czewa male

Placówka opiekuńczo- wychowawcza wsparcia dziennego wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki oraz oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Świetlica spełnia funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i profilaktyczną. Do zadań świetlicy należy zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom w wieku od 7 do 18 lat . W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych obejmuje opieką uczniów: z problemami w nauce, zniechęconych brakiem osiągnięć, zainteresowanych rozwojem własnych pasji. Dzieci i młodzież na warsztatach kulinarnych chętnie przygotowują smaczne potrawy, które są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju . W ramach zajęć profilaktycznych odbyły się plenerowe spotkania z policjantami , które nauczyły zasad bezpiecznego zachowania jak unikać przestępstw i ustrzec się przed złodziejami. Dużym uznaniem cieszą się zajęcia i gry terenowe, wyjścia integracyjne na place zabaw w celach rekreacji i sportu.

IMGP2857 1

IMG 5872 1

Więcej…
 
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 ul. Kwiatkowskiego 3/1 PDF Drukuj Email

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 ul. Kwiatkowskiego 3/1


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie


Zadanie publiczne sfinansowane z Budżetu Gminy Miasta Częstochowy

logo czewa male


Misją działalności placówki jest działalność opiekuńczo- wychowawcza , zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej i przekazanie dobrych nawyków zachowania oraz profilaktyki zdrowia na całe życie. Podstawą każdych zajęć jest przede wszystkim dobra zabawa oraz zajecie rekreacyjno- sportowe i artystyczne przy muzyce . To nie tylko aktywność fizyczna, ale także nauka pracy zespołowej, rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie pewności siebie. Dzieci świetnie się bawiły, rozwijając wyobraźnię, pomysłowość, a także integrowały się ze sobą w zabawie i nauce podczas dnia Halloween - to przede wszystkim dobra zabawa z konkursami i prześciganiem się w pomysłowości. W ramach programu działań profilaktycznych zorganizowane zostały zajęcia podwórkowe o charakterze otwartym, animacyjnym i profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży od 5 do 18 lat, spędzających czas wolny na podwórku, placu zabaw osiedla mieszkaniowego, zamieszkałych w dzielnicy Tysiąclecia miasta Częstochowy.

 

20191031 173528 1

Więcej…
 
PUNKT INFORMACJI DLA SENIORÓW PDF Drukuj Email

PUNKT INFORMACJI DLA SENIORÓW

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
,,Perspektywa na zdrowie i bezpieczeństwo oraz godne życie seniorów ''

termin realizacji: 19.08.2019r.-31.08.2019r.
dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

logo slask
realizator Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 prowadzi: 

- Spotkania profilaktyczne - nie daj się oszukać seniorze,
- Warsztaty edukacji ekonomicznej,
- Konferencję Regionalną w Wiśle,
- Integracyjny Piknik Pokoleń,
- Rekreacyjno sportowe zajęcia ,, Sport to zdrowie '',
- Warsztaty kompetencji cyfrowych ,, Nie daj się oszukać '' ,
- Internetową Platformę ,, Zdrowy i bezpieczny Senior '' ,
- Debatę środowiskową ,, Świadomy bezpieczny oraz aktywny Senior '' .

 

 20191105 1345181

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Instytucje współpracujące

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partner Akcji "Pomóż Dziecku"

Reklama
Reklama
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO