Zostań wolontariuszem
Promujemy ideę wolontariatu w środowisku lokalnym miasta Częstochowy PDF Drukuj Email

Promujemy ideę wolontariatu w środowisku lokalnym miasta Częstochowy
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie realizuje zadanie publiczne pt "Kampania społeczna - zostań wolontariuszem".

Zadanie jest sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
logo czewa male


W ramach przedsięwzięcia odbywają się szkolenia edukacyjne - Akademia Liderów Wolontariatu. Szkolenia edukacyjne adresowane są do młodych, aktywnych wolontariuszy, którzy w swoich środowiskach lokalnych pełnią rolę liderów grup rówieśniczych, którzy na co dzień działają jako wolontariusze w organizacji, w szkole, placówce , instytucji lub też grup nieformalnych, którzy występują w roli asystentów rodzin dotkniętych patologiami społecznymi. W kampanii społecznej uczestniczą dzieci i młodzież z placówek wsparcia dziennego w ramach akcji pomagania dla najuboższych rodzin. Podczas prowadzonej akcji pomocy w środowisku lokalnym przekazywane są przybory szkolne, zabawki, odzież, obuwie dla najbardziej potrzebujących rodzin. Prowadzone są również działania wolontaryjne tzw. .banku czasu, które dotyczą organizowana pomocy edukacyjnej dla dzieci w tym odrabiania pracy domowej, prowadzenia konkursów artystycznych oraz sportowo- rekreacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych podopiecznych placówek wsparcia dziennego. Zapraszamy do współpracy szkolne koła wolontariatu. Angażujemy, motywujemy i przygotowujemy wolontariuszy do podjęcia pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Promujemy także ideę wolontariatu międzypokoleniowego. Wspieramy placówki przyjmujące wolontariuszy, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

154979463 282014539955500155105371 774002210199791

IMG 20210217 164103IMG 20210217 1831332 44 1 1

 
Wolontariusze TPDOO PDF Drukuj Email

121212

Wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie podczas pandemii koronawirusa Covid -19.

Dzięki realizacji zadania publicznego pod nazwą :

,,Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym ”, sfinansowanego z budżetu Gminy Miasta Częstochowy liderzy wolontariatu zostali doskonale przygotowani do pełnienia roli społecznej pomocy w najbliższym otoczeniu.
Prowadzimy działania online wolontarystycznie tzw. banku czasu dotyczące organizowana pomocy edukacyjnej w tym odrabiania pracy domowej, organizowania gier planszowych oraz sportowo- rekreacyjnych dla najmłodszych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i problemowych. Wolontariat wzbogaca oraz daje im niesamowitą satysfakcję z wykonywanych działań środowiskowych. W czasie zagrożenia pandemią wolontariusze zapewniają pomoc osobom starszym: robienie zakupów, wynoszenie śmieci i w ewentualnych innych zadaniach, które powodowałyby konieczność wyjścia z domu.
Chcemy w ten sposób rozpowszechniać tę najlepszą i najprostszą formę pomocy, ale i możliwość zdobycia doświadczenia w różnych formach oraz w procesie tworzenia grup samopomocowych.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy TPD/OO seniorzy z Dziennego Domu Senior + oraz podopieczni z placówek wsparcia dziennego otrzymują paczki żywnościowe, korzystają z komunikacji medialnej strony www.tpdoo.org oraz Facebooka. Czynimy świat lepszym choćby ten wokół nas oraz robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby złagodzić skutki izolacji spowodowanej epidemią.

 

20201016 15003420201016 151548 2

Więcej…
 
Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalny PDF Drukuj Email

Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy prowadzi 

  • Kampanię społeczną pod hasłem ,,Zostań wolontariuszem''
  • Szkolenia edukacyjne - Akademia Liderów Wolontariatu
  • Warsztaty komunikacji społecznej
  • Szkolenia edukacyjne - Akademia Liderów Wolontariatu
  • Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
  • Warsztaty dla przyszłych wolontariuszy ,, Bezpieczny wolontariusz’’

Prawa wolontariusza
Wolontariat to bezinteresowna pomoc. Pomoc, która zmienia świat wokół nas. Ale żeby było to możliwe, potrzebne są ramy prawne, które pozwalają zorganizować to wspaniałe przedsięwzięcie. Organizacje pożytku publicznego, które chcą zorganizować ekipę wspierających ich wolontariuszy, muszą znać przepisy, by wszystko było zgodne z prawem.

Więcej…
 
Wolontariat w Olsztynie "Liderzy wolontariatu na start" PDF Drukuj Email

Dla dzieci i młodzieży wolontariusze przygotowali w dniu 25.08.2017r. wiele atrakcji na świeżym powietrzu, m.in. zabawę w podchody, grę w siatkówkę, malowanie, animacje taneczne, a nawet kurs pierwszej pomocy. Dla każdego uczestnika przygotowano nagrody. Za sam udział dzieci otrzymały worki-plecaki z zaprojektowanym logo” Idę po mądrość do drzew” oraz piórniki szkolne z wyposażeniem.
Głównym założeniem miejskiej gry profilaktycznej było zwiększenie świadomości z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, ograniczenie liczby zachowań ryzykownych oraz ukształtowanie postaw pozbawionych przemocy uzależnień. Zajęcia z pierwszej pomocy prowadziła Aleksandra Krawczyk.
100 uczestników z placówek wsparcia dziennego brało udział w miejskiej grze w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym w Olsztynie.
opiekun grupy: Agata Mika

 
Wolontariat na wakacjach w Jarosławcu PDF Drukuj Email

Podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w Ośrodku Kolonijno- Rehabilitacyjnym ,, Barka '' liderzy wolontariatu wykazali wiele umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz integracji z dziećmi niepełnosprawnymi . Na obozie integracyjno- profilaktycznym pod nazwą ,, Pasjonaci przygód '' zorganizowali : bogaty program integracyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych, które oprócz zdolności ruchowych rozwijają postawy społeczne i umiejętność pracy w grupie dyskoteki, karaoke, ogniska, pokaz mody różnych epok i narodów, Neptunalia, śluby, wybór Miss i Mistera profilaktyki .
Ważnym elementem programu była promocja zdrowia i motywowanie uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu: gry i zabawy na terenie dużego boiska sportowego w ośrodku, spartakiada sportowa, festyn dla zdrowia na placu zabaw ośrodka, warsztaty i zajęcia integrujące z wykorzystaniem chusty Klanza i przygotowanych materiałów edukacyjnych. Każdy z dni wypoczynku wypełniony był licznymi atrakcjami i niespodziankami w poszukiwaniu niezapomnianej a jednocześnie bezpiecznej wakacyjnej przygody w zdrowym ekologicznie środowisku.
opiekun grupy: Łukasz Majba

 

20170820 130131

Więcej…
 
Akademia Aktywności Seniora PDF Drukuj Email

Od maja 2017 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny realizuje na terenie województwa śląskiego projekt "Akademia Aktywności". Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób starszych przez integrację wewnątrz i międzypokoleniową, w tym przygotowanie osób starszych do wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
W pierwszym etapie zadania osoby starsze w trakcie tygodniowych „turnusów’ realizowały program obejmujący szereg zajęć, warsztatów i szkoleń, przygotowujący do pełnienia nowych ról spolaczanych oraz do wolontariatu.
We wrześniu rozpoczął się drugi etap projektu – „praktyki” osób starszych w formie wolontariatu. Podpisując Deklarację Uczestnictwa w projekcie Akademia Aktywności uczestnicy zobowiązali się do realizacji minimum 30 godzin wolontariatu w placówkach działających na rzez dzieci i młodzieży lub osób niepełnoprawnych. W związku z tym uczestnicy zadania mogę zgłaszać się do placówek wsparcia dziennego , deklarując podjęcie wolontariatu.
Liczę, że współpraca z naszymi placówkami będzie źródłem satysfakcji i zadowolenia dla osób starszych, a dla Państwa będzie dodatkową pomocą przy realizacji zajęć, imprez i innych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz podopiecznych TPD.
Pozdrawiam
Barbara Bryńska
Koordynator projektu

 
Zostań wolontariuszem PDF Drukuj Email

Kampania społeczna ,, Zostań wolontariuszem ''

Nasza oferta promocyjna została wzbogacona o internetowe pośrednictwo wolontariatu w regionie działające pod nazwą - "Skrzynka Dobroci" oraz w Pierwszy Informacyjny Biuletyn Wolontariatu.
Na stronie internetowego portalu www. tpdoo.org pod hasłem "Zostań wolontariuszem" informatyk oraz wolontariusze studenci przedstawiają różne oblicza lokalnego wolontariatu. Chcemy w ten sposób rozpowszechniać tę najlepszą i najprostszą formę pomocy, ale i możliwość zdobycia doświadczenia w różnych formach oraz w procesie zakładania i tworzenia grup wolontariackich.
Przedstawiamy też oferty kolejnych organizacji pozarządowych , które współpracują z wolontariuszami. Będziemy dzielić się wiedzą jak można pomagać najbardziej potrzebującym. W ramach kampanii zapraszamy najmłodsze dzieci z placówek wsparcia dziennego do udziału w akcji pomagania.

 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO