O TPD PDF Drukuj Email

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  prowadzi 90- letnią działalność.

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy opiekuje się rodzinami wielodzietnymi, dziećmi z rodzin rozbitych, zagrożonych patologią społeczną, dziećmi , które potrzebują wsparcia finansowego oraz materialnego.

Stowarzyszenie wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, opieki  i wychowania, edukacji i nauki, profilaktyki zdrowotnej, ekologii, kultury, oświaty oraz sportu, turystyki i rekreacji.Jako organizacja pozarządowa utrzymuje stałą współpracę z Urzędem Miasta Częstochowy, Starostwem Powiatowym w Częstochowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz gminnymi Ośrodkami Pomocy SpołecznejDzięki pomocy wielu firm, instytucji organizuje dla dzieci i młodzieży kolonie wypoczynkowe, kolonie zdrowotne i rehabilitacyjne, obozy młodzieżowe oraz zimowiska.
W Olsztynie k/Częstochowy posiada Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy z bazą rekreacyjno- sportową.
Na terenie miasta Częstochowy stowarzyszenie prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego:

  • 3  Środowiskowe Ogniska Wychowawcze,

  • Świetlicę Socjoterapeutyczną 

  • Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy,

  • Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo,

  • Ośrodek Mediacji i Pomocy Rodzinie,

  • Ośrodek Wspomagania i Rozwoju Dzieci i Młodzieży

  • Terenowe Koła TPD  w powiecie częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim

Placówki organizują zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów, przyczyniając się do likwidowania deficytów w nauce, szczególnie wśród podopiecznych pochodzących z rodzin biednych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo.

Znaczną cześć swojej działalności opieramy na pracy działaczy społecznych oraz wolontariuszy, którzy wspomagają stale lub okazjonalnie organizację pozarządową.

Odslony: 11784  
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO