Informacja PDF Drukuj Email

Informacja

Na mocy decyzji Wojewody Śląskiego oraz rekomendacji w piśmie z 16 października 2020 r., znak: NS-HKiŚ.9011.534.2020, którą skierował Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny następuje czasowe zawieszenie działalności, na terenie całego województwa śląskiego, w terminie

od dnia 20 października 2020 r. do odwołania w:

a. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
b. środowiskowych domach samopomocy;
c. warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie województwa śląskiego, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.
W związku z tym placówka Dzienny Dom Senior +
przy ul. Marysia 93 w Częstochowie zawiesza działalność czasowo placówka będzie funkcjonować zdalnie do odwołania.

Odslony: 262  
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO