Dzienny Dom "Senior +"
Program Aktywni+ Edycja 2021 PDF Drukuj Email


„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Aktywni logo 1logo MRiPS jpg

Realizator Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie

 

Program Aktywni+ Edycja 2021

Realizator Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie

,,Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie ‘’

 
Świąteczna akcja dla seniorów PDF Drukuj Email

Świąteczna akcja dla seniorów Aktywni+ 2021
W Dziennym Domu Senior + przy ul. Marysia 93 w Częstochowie odbyło się spotkanie wigilijne. Bożonarodzeniowy klimat dopełniały okolicznościowe dekoracje wykonane przez naszych seniorów przy współpracy z animatorem. Spotkanie wigilijne uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście : Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy z Parafii świętego Jana z Dukli ksiądz bernardyn oraz prezes i przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie. Podniosłym momentem spotkania był krótki program artystyczny przygotowany przez nasze utalentowane seniorki i seniorów.
Przy pięknie nakrytym stole, pełnym świątecznych smakołyków daliśmy się ponieść magicznej atmosferze. W świątecznych chwilach chcemy, aby osoby z Dziennego Domu Senior + przy ul. Marysia 93 w Częstochowie z powodu pandemii nie poczuły się osamotnione. W ramach akcji wsparcia dla seniorów kierownictwo placówki oraz wolontariusze przygotowali świąteczne paczki. Wspólne świętowanie wszystkich obecnych seniorów, gości oraz personelu dostarczyło nam wiele wzruszeń, a kolędy wykonywane wspólnie wprowadziły nas w świąteczny nastrój i stworzyły wspaniałą atmosferę.

1642488054175615

78 2

1020211220 144532 1

 
Aktywni + program integracji międzypokoleniowej PDF Drukuj Email

Aktywni + program integracji międzypokoleniowej organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie

Zajęcia z zakresu aktywności fizycznej cieszą się dużym zainteresowaniem podopiecznych Dziennego Domu Senior+ .przy ul. Marysia 93 w Częstochowie.
W etapie tym uczestnicy brali udział w zajęciach z aktywności fizycznej, podczas których dowiedzieli się, jak w sposób dopasowany do ich możliwości i ograniczeń korzystać z ruchu w domu i na świeżym powietrzu oraz ćwiczeń ruchowych usprawniających ,.Jesienna gimnastyka" w blasku promieni słoneczka na placu relaksu i aktywności ruchowej Senior+ stanowiła ćwiczenia ruchowe pozwalające pobudzić aktywność fizyczną celem utrzymania dobrej kondycji.
W programie jesiennych zajęć były ćwiczenia na sprzęcie sportowym i przyrządach do ćwiczeń fitness dla dorosłych i seniorów na zewnątrz. Seniorzy pokochali siłownię zewnętrzną przy placówce w dzielnicy Zawodzie-.Dąbie. Ponadto wiele radości przyniosły seniorom wycieczki integracyjne na Jurę Krakowsko- Częstochowską z udziałem dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 23. Spotkania integracyjne odbyły się w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym TPD. Zajęcia artystyczne, terapia sensoryczna oraz wspólne zabawy przy muzyce stanowiły główny atrakcyjny program dla poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego małych i dużych uczestników przedsięwzięcia. Interakcyjna pomoc została ukierunkowana na poprawienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferach ich życia, wspomaganie rozwoju oraz udzielenie wsparcia jego najbliższej rodzinie.

01 2

163394100917324

 
Życzenia minister Marleny Maląg PDF Drukuj Email

Życzenia minister Marleny Maląg z okazji Europejskiego Dnia Seniora


Drodzy Seniorzy,
obchodzimy dziś Europejski Dzień Seniora. To święto co piątego obywatela Unii. Już w podpisanej przed 21 laty Karcie Praw Podstawowych – zbiorze fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich – wskazano, że „Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju”.

Wypełnienie tych zobowiązań pozostaje jednak w gestii poszczególnych państw członkowskich. Zapewniam, że rząd przyjmując politykę senioralną za jeden z filarów polityki rodzinnej, dokłada wszelkich starań, aby je realizować.
Staramy się zapewnić Seniorom bezpieczeństwo finansowe, wsparcie, możliwość uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Pragniemy, by mogli Oni spędzać jesień życia w sposób godny. Wynika to nie tylko ze zobowiązań traktatowych, ale z głębokiego przekonania do idei solidaryzmu społecznego i pokoleniowego.

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę wielu pogodnych dni, energii pozwalającej na spełnianie marzeń oraz zdrowia i radości na kolejne lata.


Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

 

1460x616

 
Spotkania edukacyjno-integracyjne PDF Drukuj Email

plakat finał A3 AKTYWNI PLUS 1

IMG20210806112242  IMG20210806112256

 
REGULAMIN Otwartego konkursu fotograficznego dla seniorów PDF Drukuj Email

Poniżej regulamin do pobrania. 

"Życie seniora w blaskach i cieniach codzienności"

 
Strona na Facebook-u Drukuj Email

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook-u. 

 
Inauguracja przedsięwzięcia ,,Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie" PDF Drukuj Email

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Aktywni logo 1logo MRiPS jpg

Realizator Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie

 

W dziennym Domu Senior + przy ul. Marysia 93 odbyło się forum poświęcone inauguracji
przedsięwzięcia ,,Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie ‘’
Główne działania programowe :
- Spotkania edukacyjno- integracyjne / ,, Wspólna zabawa uczy i rozwija’’,
,, Umieć z wdziękiem się zestarzeć’’ /
- Seminarium edukacyjne ,, Aktywne i godne życie seniora ‘’
-Edukacyjno – profilaktyczne porady z elementami dyskusji
- Aktywizacja społeczna seniorów ,, Musimy być silni i myśleć pozytywnie ‘’
-Warsztaty stylu i pielęgnacji urody osób 60+
- Warsztaty edukacyjno – animacyjne dla liderów wolontariatu
- Warsztaty międzypokoleniowe – Grzeczność językowa w życiu codziennym
- Wystawa fotograficzna ,, Jesień życia Seniora- w blaskach i cieniach codzienności ‘’
- Kurs pomocy przed medycznej
- Świąteczna akcja pomocy dla najuboższych seniorów
- Debata społeczna ,, Żyjmy zdrowiej, żyjmy lepiej ‘’

 
Wakacyjne zajęcia aktywizacji i integracji osób starszych PDF Drukuj Email

Wakacyjne zajęcia aktywizacji i integracji osób starszych

Dzienny Dom Senior + przy ul. Marysia 95 w Częstochowie po raz kolejny uczestniczył w zajęciach rozwijających pasje, zainteresowania artystyczne i społeczne seniorów.W ramach wsparcia edukacyjnego zorganizowane zostały warsztaty kompetencji cyfrowych. Na zajęciach edukacyjnych uczestnicy zapoznali sie z zasadami korzystania z przeglądarek internetowych, wyszukiwania informacji na stronach internetowych, korzystania z epuap, portali społecznościowych, zakładania poczty e-mail i prowadzenia korespondencji elektronicznej. Podczas zajęć edukacyjnych informatyk doraźnie pomagał seniorom w dokonaniu spisu powszechnego. Zwiększone zostały ilości zajęć komputerowych dla tych seniorów, którzy mają dostęp do komputera, Internetu i chcieliby nauczyć się z nich korzystać. W związku z ograniczeniami w dostępie do stacjonarnych usług fizjoterapeutycznych, realizowane były spotkania z fizjoterapeutą indywidualnie oraz wykłady, prelekcje z zachowaniem reżimu sanitarnego. W celu zwiększenia oferty pomocowej odbyły sie szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji, trening pamięci oraz warsztaty kulinarne dla zdrowia, zajęcia relaksacyjne, ćwiczenia fizyczne usprawniające jogi oraz z zakresu terapii artystycznej.
Dzienny Dom Senior + poprzez platformę Facebooka zapewnia również dla seniorów realizację potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

1625831639420836

1625831771475384

 
Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie PDF Drukuj Email

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Aktywni logo 1logo MRiPS jpg

Realizator Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie realizuje
Program „Aktywni Plus”
Realizacja zadania publicznego pod nawą "Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie"
Seniorzy z Dziennego Domu Senior + przy ul. Marysia w Częstochowie zostali przygotowani do działań programowych z zakresu prozdrowotnego stylu życia ,głównie aktywności fizycznej , prawidłowego odżywiania się, bezpieczeństwa i higieny życia oraz relacji społecznych międzypokoleniowych. Z dużym zaangażowaniem wykorzystali zdobytą wiedzę z zakresu informacji internetowych do korzystania z epuap, portali społecznościowych, zakładania poczty e-mail i prowadzenia korespondencji elektronicznej. Podczas zajęć edukacyjnych z aktywności fizycznej dostosowanych do ich możliwości i ograniczeń korzystają z ruchu na świeżym powietrzu, oraz ćwiczeń gimnastycznych usprawniających. Na spotkaniach z dziećmi czytają książki , w formie opowiadań dzielą się swoimi doświadczeniami, przepisami na zdrowie i pogodne życie.
Spotkania integracyjne połączone są z wspólną zabawą pod hasłem "Wspólna zabawa uczy i rozwija" oraz "Czy jesień życia może okazać się wiosną".

1628582447672986

 
Senior + wznowił działalność stacjonarną. PDF Drukuj Email

Dzienny Dom Senior + przy ul. Marysia 93 w Częstochowie wznowił działalność stacjonarną.
Seniorzy po długim czasie zajęć organizowanych zdalnie poza placówką uczestniczą od dn. 4 maja w zajęciach stacjonarnych z dużą radością i entuzjazmem otwartym na nowe wyzwania. Z uwagi na zagrożenia pandemią spotkania w placówce odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, kultury, sztuki oraz komunikacji społecznej. W walce z koronawirusem Covid- 19 w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie prowadzimy wsparcie terapeutyczne dla najbardziej dotkniętych pandemią seniorów oraz ich rodzin. Odbywają się też warsztaty informatyczne na temat korzystania z komputera i mediów społecznościowych, jak się okazało te umiejętności są bardzo przydatne w życiu codziennym. Dużym zainteresowaniem cieszą się grupowe zajęcia towarzyskie oraz gry i ćwiczenia sensoryczne poprawiające pamięć. Seniorzy korzystają ze sprzętu do rehabilitacji ruchowej oraz ćwiczeń z programem rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. W ramach pomocy socjalnej zapewniamy dla podopiecznych obiady dwudaniowe - catering w ilości według zgłoszeń seniorów oraz paczki z artykułami żywnościowymi przekazane od sponsorów.
Placówkę prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w ramach Rządowego Programu Wieloletniego "Senior + " na lata 2021- 2025 dofinansowanego przez Gminę Miasto Częstochowa.

 IMG20210506120429 IMG20210506130828
IMG20210506120643 IMG20210506135316
 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO